Rotarianin Rotarianin


Przejdź do ARCHIWUM

„Rotarianin” – dwumiesięcznik skierowany do członków polskich klubów zrzeszonych w międzynarodowej organizacji Rotary International. Wydawany w latach 2004-2016 prezentował działalność społeczną i projekty poszczególnych polskich klubów Rotary. Był oficjalnym regionalnym periodykiem Rotary International na terenie Polski i powstawał we współpracy z wydawanym w USA miesięcznikiem „The Rotarian” – najbardziej prestiżowym i opiniotwórczym czasopismem organizacji pozarządowej na świecie.

Czasopismo kontynuowało świetne tradycje wcześniejszych czasopism rotariańskich wydawanych w Polsce:
• „Listy Rotariańskie”, wydawane w latach 1991-99 (red. naczelny Alojzy Leszek Gzella),
• „Herold Rotariański”, wydawany w latach 2000-2002 (red. naczelny Józef Herold),
• „Świat Rotary”, wydawany w latach 2003-2004 (red. naczelny Wojciech Giczkowski),
• „Głos Rotary”, wydawany w latach 2005-2006 (red. naczelny Bohdan Kurowski).

Kontakt z wydawcą „Rotarianina”:
Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
archiwum@mazur.eu