Rotarianin


Przejdź do ARCHIWUM

„Rotarianin” to dwumiesięcznik skierowany do członków polskich klubów zrzeszonych w międzynarodowej organizacji Rotary International. Prezentuje działalność społeczną i projekty poszczególnych klubów, a także inne osiągnięcia i problemy, jakie towarzyszą działalności klubów Rotary, Rotaract, Interact oraz Inner Wheel.

Czasopismo ukazuje się od 2004 r., kontynuując świetne tradycje wcześniejszych czasopism rotariańskich wydawanych w Polsce:
• „Listy Rotariańskie”, wydawane w latach 1991-99 (red. naczelny Alojzy Leszek Gzella),
• „Herold Rotariański”, wydawany w latach 2000-2002 (red. naczelny Józef Herold),
• „Świat Rotary”, wydawany w latach 2003-2004 (red. naczelny Wojciech Giczkowski),
• „Głos Rotary”, wydawany w latach 2005-2006 (red. naczelny Bohdan Kurowski).

„Rotarianin” jest oficjalnym regionalnym periodykiem Rotary International na terenie Polski. Został przyjęty do światowej grupy licencjonowanych czasopism rotariańskich Rotary World Magazine Press (RWMP). Powstaje we współpracy z wydawanym w USA miesięcznikiem „The Rotarian” – najbardziej prestiżowym i opiniotwórczym czasopismem organizacji pozarządowej na świecie.

Kontakt:
Oficyna Wydawnicza MAZUR sp. z o.o.
Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Mirków
redakcja@rotarianin.pl